"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47 + 48           Năm 2014 Ngày 14 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-10-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-10-2014 Quyết định số 3539/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. 14
27-10-2014 Quyết định số 3563/QĐ-UBND về việc giao đất cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đầu tư xây dựng công trình khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc. 19
28-10-2014 Quyết định số 3576/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 21
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-10-2014 Quyết định số 3511/QĐ-UBND ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ký kết hợp đồng, theo dõi, quản lý dự án khoa học và công nghệ. 49
22-10-2014 Quyết định số 3531/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và dự toán kinh phí kiểm kê rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 - 2016. 51
23-10-2014 Quyết định số 3534/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2014. 67
28-10-2014 Quyết định số 3572/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2014 - 2019. 69
28-10-2014 Quyết định số 3573/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người mù tỉnh Bình Định. 71
28-10-2014 Quyết định số 3577/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2014 - 2017. 82
29-10-2014 Quyết định số 3591/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn thành Công ty cổ phần. 84
30-10-2014 Quyết định số 3605/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ đập Thủy điện Vĩnh Sơn 5. 89
30-10-2014 Quyết định số 3606/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập Thủy điện Vĩnh Sơn 5 năm 2014. 91
30-10-2014 Quyết định số 3607/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Định. 93
30-10-2014 Quyết định số 3643/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014. 95
30-10-2014 Quyết định số 3645/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương lập Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển. 98
04-11-2014 Quyết định số 3686/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2014 - 2019. 109
24,098,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner