"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2014 Ngày 18 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-11-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND về việc phân bổ sử dụng nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh. 05
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-11-2014 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 07
21-11-2014 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 09
21-11-2014 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 10
21-11-2014 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 11
21-11-2014 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về biên chế sự nghiệp năm 2015 của tỉnh Bình Định. 15
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-10-2014 Quyết định số 3634/QĐ-UBND công nhận huyện Tây Sơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014. 17
30-10-2014 Quyết định số 3640/QĐ-UBND công nhận huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014. 19
25-11-2014 Quyết định số 3897/QĐ-UBND công nhận thị xã An Nhơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2014. 21
26-11-2014 Quyết định số 3914/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất năm 2014. 23
26-11-2014 Quyết định số 3915/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kinh phí ứng trước kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015. 25
04-12-2014 Quyết định số 4023/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014. 28
04-12-2014 Quyết định số 4025/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất của tỉnh đến cuối năm 2014. 31
05-12-2014 Quyết định số 4028/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kinh phí ứng trước vốn ngân sách Trung ương. 36
05-12-2014 Quyết định số 4036/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2017. 38
05-12-2014 Quyết định số 4056/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Định. 48
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20-10-2014 Quyết định số 3480/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014 - 2020 của tỉnh Bình Định. 50
25-11-2014 Quyết định số 3894/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán kinh phí cho Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 57
26-11-2014 Quyết định số 3899/QĐ-UBND về việc cấp hỗ trợ kinh phí để thực hiện đĩa nhạc với chủ đề "Bình Định quê hương tôi". 59
26-11-2014 Quyết định số 3903/QĐ-UBND về việc chế độ trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế và mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 61
27-11-2014 Quyết định số 3929/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí cho Hội Khuyến học tỉnh Bình Định để thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 77
28-11-2014 Quyết định số 3931/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014. 79
28-11-2014 Quyết định số 3963/QĐ-UBND phê duyệt thuyết minh và kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm Lươn đồng (Monopterus albus, Zuiew 1793) tại Bình Định". 82
01-12-2014 Quyết định số 3993/QĐ-UBND về việc Công bố các cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá vỏ gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 85
01-12-2014 Quyết định số 3994/QĐ-UBND về việc hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện. 87
02-12-2014 Quyết định số 3997/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép vùng ngập lũ huyện Hoài Nhơn năm 2014 - 2015. 89
04-12-2014 Quyết định số 4024/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử Đền thờ Tây Sơn tam kiệt. 92
05-12-2014 Quyết định số 4041/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định. 98
05-12-2014 Quyết định số 4046/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn huyện Tây Sơn. 100
05-12-2014 Quyết định số 4058/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. 102
08-12-2014 Quyết định số 4067/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí chi hoạt động thường xuyên cho các đơn vị điều trị thuộc Sở Y tế để chi trả cho số giường bệnh thực tế thực hiện so với số giường bệnh kế hoạch được giao năm 2014. 105
08-12-2014 Quyết định số 4078/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ Thành viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016. 107
09-12-2014 Quyết định số 4084/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Giống cây trồng Lâm nghiệp tỉnh Bình Định. 113
10-12-2014 Quyết định số 4098/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định. 115
11-12-2014 Quyết định số 4115/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí tiếp nhận và tổ chức cấp phát xe lăn cho người khuyết tật tỉnh Bình Định. 118
Trung tâm Công báo
09-12-2014 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-TTCB đính chính Công báo số 19+ 20 ngày 10/4/2012. 119
24,143,761 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner