"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2016 Ngày 06 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 03
25-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2015 Quyết định số 4694/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2016 (Nguồn vốn của tỉnh). 53
29-12-2015 Quyết định số 4736/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 92
30-12-2015 Quyết định số 4768/QĐ-UBND vê việc phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015. 102
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2015 Quyết định số 4547/QĐ-UBND về việc công bố 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định. 104
24-12-2015 Quyết định số 4668/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định. 107
25-12-2015 Quyết định số 4696/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng kinh phí khen thưởng các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2015 đối với các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Ân, Tây Sơn, Hoài Nhơn thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn. 109
29-12-2015 Quyết định số 4735/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 116
24,189,013 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner