"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2016 Ngày 12 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014. 04
25-12-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 23
25-12-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND về ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 34
25-12-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định. 39
25-12-2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND về việc phê duyệt Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020. 44
25-12-2015 Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh tỷ lệ ( % ) xác định giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 47
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2011 - 2015 áp dụng cho năm ngân sách 2016. 50
25-12-2015 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định. 54
25-12-2015 Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 59
25-12-2015 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Tổ chức xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. 71
25-12-2015 Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 91
25-12-2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp việc điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 100
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2015 Quyết định số 4693/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2016. 105
06-01-2016 Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc phê duyệt đặt tên đường (bổ sung) và đổi tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 108
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2015 Quyết định số 4724/QĐ-UBND về việc phê duyệt tổng nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 của các địa phương (đợt 3). 111
05-01-2016 Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc công nhận các sản phẩm đạt giải Cuộc thi thiết kế, chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Bình Định lần thứ nhất năm 2015. 114
08-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020. 117
24,187,785 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner