"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2016 Ngày 01 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2016 Quyết định số 157/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 09
19-01-2016 Quyết định số 164/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. 22
26-01-2016 Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 (Nguồn vốn của tỉnh). 29
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2016 Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 31
18-01-2016 Quyết định số 146/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác tư pháp trọng tâm của tỉnh Bình Định năm 2016. 32
19-01-2016 Quyết định số 177/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 40
25-01-2016 Quyết định số 238/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương. 47
24,188,737 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner