"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2016 Ngày 17 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-01-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2016 Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014. 09
18-01-2016 Quyết định số 160/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016. 71
24,188,400 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner