"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2016 Ngày 22 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-01-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm và phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 04
26-01-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Định. 27
26-01-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định về Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 29
26-01-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định về Lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định. 32
26-01-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định. 34
26-01-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về việc quy định về Phí sử dụng Cảng cá Đề Gi, huyện Phù Cát. 39
26-01-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định. 42
26-01-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND về việc quy định về Phí sử dụng lề đường, bến, bãi tại Cảng cá Đề Gi. 44
26-01-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 47
26-01-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định về Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 56
26-01-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng Cảng cá Quy Nhơn. 58
28-01-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 60
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-02-2016 Quyết định số 312/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử: Mộ Nguyễn Diêu thuộc xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 68
01-02-2016 Quyết định số 313/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử: Cầu Bến Muồng thuộc xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 70
01-02-2016 Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử: Đài tưởng niệm chiến sĩ Trận vong Tú Thủy thuộc thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 72
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-01-2016 Quyết định số 275/QĐ-UBND về việc phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. 74
29-01-2016 Quyết định số 293/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 84
29-01-2016 Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc công khai tình hình phê duyệt Quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2015. 89
29-01-2016 Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. 105
29-01-2016 Quyết định số 307/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016. 107
03-02-2016 Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang cán bộ trung cao cấp của tỉnh. 112
03-02-2016 Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 115
03-02-2016 Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức "Sao y bản chính". 118
24,187,947 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner