"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2016 Ngày 29 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-02-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
23-02-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bình Định. 21
24-02-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Bình Định. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-02-2016 Quyết định số 358/QĐ-UBND ban hành chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. 39
03-02-2016 Quyết định số 366/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 45
03-02-2016 Quyết định số 368/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 63
17-02-2016 Quyết định số 413/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 76
23-02-2016 Quyết định số 478/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 82
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03-02-2016 Quyết định số 367/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. 91
05-02-2016 Quyết định số 401/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Bình Định. 94
18-02-2016 Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2016. 98
23-02-2016 Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2016 của Ban An toàn giao thông tỉnh. 101
23-02-2016 Quyết định số 477/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn cho vay giải quyết việc làm năm 2016 từ nguồn vốn thu hồi Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm và Quỹ Giải quyết việc làm địa phương. 106
26-02-2016 Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Làng nghề trên địa bàn tỉnh. 110
24,189,201 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner