"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19           Năm 2016 Ngày 14 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-02-2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. 03
04-03-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh. 09
08-03-2016 Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-02-2016 Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016. 41
02-03-2016 Quyết định số 585/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 56
04-03-2016 Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện di dời các kho bãi, cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành, thành phố Quy Nhơn. 70
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2016 Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định). 81
26-02-2016 Quyết định số 510/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị để thực hiện các hoạt động của Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) tỉnh Bình Định. 83
26-02-2016 Quyết định số 530/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí thực hiện các chương trình thuộc lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 86
02-03-2016 Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh. 88
02-03-2016 Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc Giao nhiệm vụ cho các đơn vị để thực hiện kiểm kê rừng tỉnh Bình Định. 94
07-03-2016 Quyết định số 660/QĐ-UBND phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. 96
01-03-2016 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020. 118
24,188,947 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner