"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2016 Ngày 23 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-03-2016 Quyết định số 603/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
10-03-2016 Quyết định số 699/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bình Định ban hành trong năm 2014 và năm 2015. 08
10-03-2016 Quyết định số 701/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 14
10-03-2016 Quyết định số 713/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Bình Định. 20
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-02-2016 Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015 tỉnh Bình Định. 27
02-03-2016 Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 78
04-03-2016 Quyết định số 638/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của tỉnh. 81
04-03-2016 Quyết định số 639/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh. 88
09-03-2016 Quyết định số 08/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn. 98
10-03-2016 Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Võ thuật cổ truyền Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2020. 101
10-03-2016 Quyết định số 704/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Võ thuật cổ truyền Bình Định. 103
14-03-2016 Quyết định số 761/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước. 115
14-03-2016 Quyết định số 764/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2016 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 118
24,189,216 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner