"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23           Năm 2016 Ngày 30 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-03-2016 Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định. 03
14-03-2016 Quyết định số 769/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. 14
14-03-2016 Quyết định số 770/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Định. 23
18-03-2016 Quyết định số 856/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. 32
24-03-2016 Quyết định số 914/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định. 44
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10-03-2016 Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa về nội dung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương tại các cấp tỉnh, huyện, xã dưới hình thức "Sao y bản chính". 51
16-03-2016 Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2016. 77
18-03-2016 Quyết định số 826/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng dự toán xây dựng công trình Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê. 88
18-03-2016 Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định năm 2016. 91
18-03-2016 Quyết định số 848/QĐ-UBND phê duyệt Phương án Đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 96
25-03-2016 Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2016 Dự án: Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định. 103
24,189,002 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner