"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24 + 25           Năm 2016 Ngày 11 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-03-2016 Quyết định số 918/QĐ-UBND phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định. 04
25-03-2016 Quyết định số 940/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới và phân bổ kinh phí hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2016. 09
28-03-2016 Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 14
31-03-2016 Quyết định số 1042/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. 31
01-04-2016 Quyết định số 1050/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 35
01-04-2016 Quyết định số 1051/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 40
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2016 Quyết định số 857/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2015 hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ. 44
22-03-2016 Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đầu tư sử dụng tiền thưởng cho các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 các huyện Phù Cát và Phù Mỹ. 46
25-03-2016 Quyết định số 926/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 50
25-03-2016 Quyết định số 943/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Vườn ươm cây giống công nghệ cao tại Bình Định. 83
28-03-2016 Quyết định số 969/QĐ-UBND phê duyệt kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015. 86
31-03-2016 Quyết định số 1040/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2016. 88
31-03-2016 Quyết định số 1047/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2016 của tỉnh Bình Định. 100
04-04-2016 Quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 115
05-04-2016 Quyết định số 1091/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định dưới hình thức "Sao y bản chính" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 118
24,188,492 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner