"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28 + 29           Năm 2016 Ngày 26 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-04-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định phân vùng phát thải khí thải và xả thải trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn từ năm 2016 - 2020. 04
06-04-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND về công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-04-2016 Quyết định số 1146/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Định. 31
07-04-2016 Quyết định số 1147/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Định. 36
21-04-2016 Quyết định số 10/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. 43
22-04-2016 Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Giảm nghèo và thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 46
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-03-2016 Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2016 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội. 49
01-04-2016 Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc công bố 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Định dưới hình thức "Sao y bản chính" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 51
01-04-2016 Quyết định số 1067/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 54
04-04-2016 Quyết định số 1076/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. 56
05-04-2016 Quyết định số 1088/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015. 68
05-04-2016 Quyết định số 1089/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương Đề án ổn định sản xuất, đời sống và phát triển kinh tế - xã hội các thôn, làng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 76
15-04-2016 Quyết định số 1241/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế mẫu đường bê tông xi măng để thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 83
19-04-2016 Quyết định số 1258/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016. 86
21-04-2016 Quyết định số 1308/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch cấp nước đô thị và khu công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2035. 91
24,187,773 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner