"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30 + 31           Năm 2016 Ngày 12 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-04-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 04
22-04-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND quy định phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 09
22-04-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 11
22-04-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về việc quy định Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài. 16
22-04-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 19
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 44
27-04-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 47
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-04-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 56
22-04-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 58
22-04-2016 Quyết định số 07/NQ-HĐND về thành lập Sở Du lịch và Sở Văn hóa - Thể thao trực thuộc UBND tỉnh Bình Định. 59
22-04-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 61
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-04-2016 Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Phù Mỹ. 62
28-04-2016 Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 75
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-04-2016 Quyết định số 1366/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2016. 80
27-04-2016 Quyết định số 1372/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi hàng, bãi công nghệ (giai đoạn 1) thuộc Dự án Mở rộng cảng Quy Nhơn giai đoạn năm 2020 - 2030 và tầm nhìn sau năm 2030. 83
28-04-2016 Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2016 Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng miền Trung tỉnh Bình Định. 87
29-04-2016 Quyết định số 1415/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 90
05-05-2016 Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng tỉnh Bình Định. 98
05-05-2016 Quyết định số 1465/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách trí thức được tôn vinh "Trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định lần thứ I" năm 2016. 100
09-05-2016 Quyết định số 1502/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giảm dự toán kinh phí bố trí dân cư của Chi cục Phát triển nông thôn và bổ sung mục tiêu cho ngân sách các huyện, thành phố. 106
09-05-2016 Quyết định số 1504/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí năm 2016 cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để chi thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ. 110
24,189,164 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner