"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32 + 33           Năm 2016 Ngày 24 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-04-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
28-04-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 10
13-05-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND về việc Quy định Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài. 18
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
29-04-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2016 Quyết định số 1435/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Phù Cát. 26
12-05-2016 Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 98/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho lực lượng tham gia xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. 39
12-05-2016 Quyết định số 1611/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh. 41
13-05-2016 Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh và ủy quyền cho các đơn vị, địa phương thành lập cụm, khối thi đua. 45
16-05-2016 Quyết định số 1627/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế tại tỉnh Bình Định năm 2016. 52
16-05-2016 Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung và phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016. 59
16-05-2016 Quyết định số 1649/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. 61
18-05-2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. 75
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
11-05-2016 Quyết định số 1589/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 78
11-05-2016 Quyết định số 1590/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 84
11-05-2016 Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 86
11-05-2016 Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc công bố 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ. 89
11-05-2016 Quyết định số 1598/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm du lịch bãi biển Beach Front. 92
13-05-2016 Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. 97
13-05-2016 Quyết định số 1617/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Mô hình điểm Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020". 103
16-05-2016 Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2016. 105
16-05-2016 Quyết định số 1638/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lê Đại Cang. 113
17-05-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. 116
24,188,723 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner