"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34 + 35           Năm 2016 Ngày 10 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. 04
24-05-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ áp dụng đối với chợ Đập Đá mới, thị xã An Nhơn. 10
25-05-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-05-2016 Quyết định số 1607/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND ngày 12/7/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định. 14
26-05-2016 Quyết định số 1801/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 16
30-05-2016 Quyết định số 1816/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 26
03-06-2016 Quyết định số 1885/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-05-2016 Quyết định số 1650/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường GPMB đối với một số dự án, công trình trên địa bàn huyện Tây Sơn. 39
18-05-2016 Quyết định số 1686/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại (Thi Nai Eco Bay). 41
20-05-2016 Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 45
20-05-2016 Quyết định số 1728/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 52
26-05-2016 Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc thành lập ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 58
26-05-2016 Quyết định số 1802/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Ngoại vụ. 60
27-05-2016 Quyết định số 1809/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 62
27-05-2016 Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. 72
31-05-2016 Quyết định số 1838/QĐ-UBND về việc bổ sung chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án "Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi" tỉnh Bình Định. 78
31-05-2016 Quyết định số 1839/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỉ lệ 1/2.000 hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan. 80
01-06-2016 Quyết định số 1845/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 (định kỳ 05 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 85
03-06-2016 Quyết định số 1884/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2016. 86
07-06-2016 Quyết định số 1915/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 94
24,188,376 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner