"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36 + 37           Năm 2016 Ngày 20 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2016 Quyết định số 2023/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn Cấp quyền sử dụng đất để trả nợ quyết toán các dự án hoàn thành (Nguồn vốn ngân sách tỉnh). 04
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-06-2016 Quyết định số 1894/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các Chương trình, Đề án khuyến công năm 2016 sử dụng từ nguồn kinh phí địa phương. 07
06-06-2016 Quyết định số 1899/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Đồ án: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Phân khu Tây Bắc thuộc đồ án quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035 (thị trấn Diêu Trì, thị trấn Tuy Phước, xã Phước Lộc và Phước An). 11
07-06-2016 Quyết định số 1914/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Ngô Lê Tân trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 16
08-06-2016 Quyết định số 1932/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố. 18
09-06-2016 Quyết định số 1957/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 20
09-06-2016 Quyết định số 1958/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 27
13-06-2016 Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường GPMB đối với một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Hoài Nhơn. 34
13-06-2016 Quyết định số 1980/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường GPMB đối với công trình Đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Phước An) đoạn qua địa bàn huyện Hoài Ân. 39
13-06-2016 Quyết định số 1981/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường GPMB đối với một số công trình trên địa bàn huyện Tây Sơn. 41
13-06-2016 Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường GPMB đối với một số công trình trên địa bàn thị xã An Nhơn. 43
13-06-2016 Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất ở cụ thể để phục vụ bồi thường GPMB đối với một số công trình, dự án mới phát sinh trên địa bàn huyện Phù Mỹ. 45
13-06-2016 Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án Xây dựng đường 639B đoạn từ xã Canh Vinh đến ngã tư Long Mỹ. 48
13-06-2016 Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2016 hỗ trợ Chương MTQG xây dựng nông thôn mới đối với các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011 - 2015 thuộc các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn. 51
13-06-2016 Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2016 hỗ trợ Chương MTQG xây dựng nông thôn mới đối với các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2016 thuộc các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Phù Cát, Hoài Ân và thị xã An Nhơn. 67
15-06-2016 Quyết định số 2036/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2016. 84
24,187,929 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner