"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38 + 39           Năm 2016 Ngày 30 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-06-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
20-06-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 10
21-06-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-06-2016 Quyết định số 2053/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị thương mại An Phú phường Quang Trung. 23
16-06-2016 Quyết định số 2061/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 27
17-06-2016 Quyết định số 2070/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục công trình thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 (Nguồn vốn của tỉnh). 34
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2016 Quyết định số 2021/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Hiệp đồng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các cơ quan, đơn vị của LLVT tỉnh, Quân khu V và Bộ Quốc phòng có liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. 36
15-06-2016 Quyết định số 2054/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. 64
17-06-2016 Quyết định số 2067/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước". 66
21-06-2016 Quyết định số 2088/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Thắng Công (thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn). 70
23-06-2016 Quyết định số 2128/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 75
23-06-2016 Quyết định số 2136/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 84
23-06-2016 Quyết định số 2137/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 93
23-06-2016 Quyết định số 2138/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 102
24,189,196 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner