"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40 + 41           Năm 2016 Ngày 08 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐNDKXII về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 04
24-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐNDKXII về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 06
24-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐNDKXII về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 08
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-06-2016 Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 10
27-06-2016 Quyết định số 2179/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 18
28-06-2016 Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 34
23-06-2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 39
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-06-2016 Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân giai đoạn 2016 - 2020" theo Quyết định số 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 41
23-06-2016 Quyết định số 2150/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 48
23-06-2016 Quyết định số 2151/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 56
23-06-2016 Quyết định số 2153/QĐ-UBND về việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Định. 63
27-06-2016 Quyết định số 2183/QĐ-UBND về việc hỗ trợ tiền lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên bán hàng chính sách miền núi năm 2016 cho huyện Vĩnh Thạnh. 65
28-06-2016 Quyết định số 2197/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để phục vụ công tác bồi thường, GPMB đối với một số công trình, dự án trên địa bàn huyện An Lão. 66
28-06-2016 Quyết định số 2198/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể phục vụ BT, GPMB đối với một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Phù Cát. 74
28-06-2016 Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án HTKT khu đất dọc đường Hoa Lư nối dài, thành phố Quy Nhơn. 79
04-07-2016 Quyết định số 2294/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Định dưới hình thức bản "Sao y bản chính" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 82
04-07-2016 Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2016. 88
04-07-2016 Quyết định số 2297/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định. 94
23-06-2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác cát sỏi lòng sông gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều. 101
24,188,021 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner