"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 42 + 43           Năm 2016 Ngày 18 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ban hành Danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 03
08-07-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 59
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2016 Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 69
13-07-2016 Quyết định số 2446/QĐ-UBND ban hành danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ưu tiên thực hiện năm 2016 trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định. 79
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2016 Quyết định số 2180/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2016 theo Quyết định số 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 83
30-06-2016 Quyết định số 2234/QĐ-UBND về việc tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin thành Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 87
01-07-2016 Quyết định số 2258/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 89
04-07-2016 Quyết định số 2300/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội các nhà thầu xây dựng tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2016 - 2021. 92
05-07-2016 Quyết định số 2318/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức trích tỷ lệ % số tiền lãi thu được từ Quỹ Quốc gia về việc làm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố. 94
24,189,210 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner