"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46           Năm 2016 Ngày 12 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-07-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2016 Quyết định số 2606/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định. 12
26-07-2016 Quyết định số 2633/QĐ-UBND quy định hệ số quy đổi khoáng sản ở thể tự nhiên, địa chất về khoáng sản sau khai thác, chế biến để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 14
29-07-2016 Quyết định số 2664/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016. 17
04-08-2016 Quyết định số 2725/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định. 20
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
13-07-2016 Quyết định số 2450/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định. 31
15-07-2016 Quyết định số 2488/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng của Sở Tư pháp Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 41
27-07-2016 Quyết định số 2634/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhu cầu thu hút bác sĩ, dược sĩ năm 2016. 45
24,188,470 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner