"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47 + 48           Năm 2016 Ngày 24 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-07-2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016. 04
22-07-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. 10
22-07-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 24
22-07-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. 29
22-07-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại Phí và Lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định. 31
22-07-2016 Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Định. 38
22-07-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND về bổ sung Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh Khóa XI về Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặt dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 41
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-08-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND bổ sung mặt hàng cát xây, cát tô vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá. 65
12-08-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Định. 67
Hội đồng nhân dân huyện Tây Sơn
05-08-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016. 72
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2016 Quyết định số 2925/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". 77
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2016 Quyết định số 2686/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 85
04-08-2016 Quyết định số 2728/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh giai đoạn 2016 - 2020 đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh do ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí. 88
08-08-2016 Quyết định số 2764/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 92
10-08-2016 Quyết định số 2783/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định năm 2016. 94
15-08-2016 Quyết định số 2840/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên mục "Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời". 103
24,188,271 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner