"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2016 Ngày 15 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. 04
25-08-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định. 07
25-08-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. 14
30-08-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quy định về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định. 16
30-08-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định. 18
30-08-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-08-2016 Quyết định số 2895/QĐ-UBND ban hành kế hoạch phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật mới trên địa bàn tỉnh Bình Định. 24
01-09-2016 Quyết định số 3130/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 5: "Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người" thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020. 30
01-09-2016 Quyết định số 3131/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020. 38
05-09-2016 Quyết định số 3144/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 45
06-09-2016 Quyết định số 3153/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định. 50
06-09-2016 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. 52
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2016 Quyết định số 2976/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. 58
23-08-2016 Quyết định số 2998/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. 66
25-08-2016 Quyết định số 3039/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế dưới hình thức "Bản sao y bản chính" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 71
01-09-2016 Quyết định số 3127/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Đầm, thành phố Quy Nhơn. 77
08-09-2016 Quyết định số 3179/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển Y tế biển, đảo của tỉnh Bình Định. 78
09-09-2016 Quyết định số 3206/QĐ-UBND xử lý kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác trồng, chăm sóc, giao khoán quản lý bảo vệ rừng phòng hộ thuộc Chương trình 5 triệu ha rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh. 80
12-09-2016 Quyết định số 3228/QĐ-UBND về việc chuyển giao quyền đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại một số Công ty cổ phần về Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 81
29-08-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 84
12-09-2016 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. 93
24,187,728 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner