"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2016 Ngày 30 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-09-2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
20-09-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND về việc công nhận xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ là đô thị loại V. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2016 Quyết định số 3152/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định. 16
09-09-2016 Quyết định số 3199/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016. 19
22-09-2016 Quyết định số 3337/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 22
22-09-2016 Quyết định số 3348/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 25
22-09-2016 Quyết định số 3352/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn của tỉnh) năm 2016. 27
27-09-2016 Quyết định số 3414/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Định. 29
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
09-09-2016 Quyết định số 3201/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Diêm Tiêu (Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). 34
12-09-2016 Quyết định số 3222/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định số 1025/QĐ-LĐTBXH ngày 03/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 36
12-09-2016 Quyết định số 3225/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan. 39
12-09-2016 Quyết định số 3231/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt, bão bảo đảm an toàn đập Thủy điện Vĩnh Sơn 5 năm 2016. 41
13-09-2016 Quyết định số 3251/QĐ-UBND ban hành Quy định vận hành, duy trì mạng cảnh báo sớm ngập lụt đến cộng đồng dân cư vùng hạ du sông Kôn - Hà Thanh tỉnh Bình Định. 43
13-09-2016 Quyết định số 3252/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2016. 50
13-09-2016 Quyết định số 3253/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình hồ chứa nước Núi Một năm 2016. 55
13-09-2016 Quyết định số 3254/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2016. 60
13-09-2016 Quyết định số 3255/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình hồ chứa nước Hội Sơn năm 2016. 64
13-09-2016 Quyết định số 3256/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình hồ chứa nước Định Bình năm 2016. 68
14-09-2016 Quyết định số 3267/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 74
14-09-2016 Quyết định số 3270/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai Công trình đập dâng Văn Phong năm 2016. 76
16-09-2016 Quyết định số 3285/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. 81
20-09-2016 Quyết định số 3318/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chuẩn bị tài liệu quảng bá, giới thiệu tỉnh Bình Định tại Nhật Bản. 83
22-09-2016 Quyết định số 3341/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016. 85
27-09-2016 Quyết định số 3419/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán kinh phí quản lý diện tích rừng tự nhiên của các Công ty Lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác năm 2015 theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 89
13-09-2016 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 92
24,189,162 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner