"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57 + 58           Năm 2016 Ngày 10 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô công trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 03
27-10-2016 Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2016 Quyết định số 3792/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 66
27-10-2016 Quyết định số 3801/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt năm 2016 và lộ trình điều chỉnh từ năm 2017 - 2018 các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp. 77
28-10-2016 Quyết định số 3818/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn và Phát huy Võ cổ truyền Bình Định giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. 79
31-10-2016 Quyết định số 3869/QĐ-UBND ban hành Quy định số lượng Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Định. 97
31-10-2016 Quyết định số 3906/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định. 106
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2016 Quyết định số 3794/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 108
24,187,885 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner