"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59 + 60           Năm 2016 Ngày 24 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-10-2016 Quyết định số 3907/QĐ-UBND về việc đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. 03
01-11-2016 Quyết định số 3919/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 05
01-11-2016 Quyết định số 3934/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 20
04-11-2016 Quyết định số 3983/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định. 28
04-11-2016 Quyết định số 3984/QĐ-UBND ban hành Quy chế giám sát tuyển dụng viên chức tỉnh Bình Định. 44
08-11-2016 Quyết định số 4017/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, phân loại thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 51
08-11-2016 Quyết định số 4025/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định. 60
16-11-2016 Quyết định số 4176/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. 77
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-10-2016 Quyết định số 3841/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định từ lưới điện quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển. 92
08-11-2016 Quyết định số 4016/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 của Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định. 99
14-11-2016 Quyết định số 4142/QĐ-UBND về việc phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông năm 2017. 102
24,188,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner