"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2017 Ngày 05 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2016 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính và số lượng người tham gia trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bình Định năm 2017. 03
09-12-2016 Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp. 05
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ban hành định mức hỗ trợ sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 65
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2016 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 74
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2016 Quyết định số 4684/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. 105
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2016 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 115
24,187,786 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner