"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2017 Ngày 10 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
13-01-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định. 11
18-01-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định. 22
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24-01-2017 Quyết định số 229/QĐ-UBND chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. 65
25-01-2017 Quyết định số 256/QĐ-UBND về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 76
03-02-2017 Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế, chế tác sản phẩm phục vụ du lịch Bình Định lần thứ hai năm 2017. 83
07-02-2017 Quyết định số 305/QĐ-UBND phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016. 90
25-01-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. 113
24,098,823 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner