"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2017 Ngày 21 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
14-02-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2017 Quyết định số 377/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 35
14-02-2017 Quyết định số 378/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 49
14-02-2017 Quyết định số 379/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 54
15-02-2017 Quyết định số 394/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 64
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2017 Quyết định số 268/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 79
07-02-2017 Quyết định số 297/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2017. 93
08-02-2017 Quyết định số 306/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Du lịch. 101
13-02-2017 Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí thực hiện việc Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định. 103
13-02-2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức triển khai công tác tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm năm 2017 và tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. 106
24,098,887 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner