"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2017 Ngày 26 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-04-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế Nhơn Hội. 03
18-04-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2017 Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử Chiến thắng Đồi 174. 35
05-04-2017 Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử Bàu Sấu - Kỳ Đồng. 37
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2017 Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. 39
05-04-2017 Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 43
11-04-2017 Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017. 46
12-04-2017 Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016 tỉnh Bình Định. 59
12-04-2017 Quyết định số 1306/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 106
13-04-2017 Quyết định số 1309/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn là đô thị loại V. 111
24,098,861 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner