"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2017 Ngày 26 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-05-2017 Quyết định số 1670/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025”. 29
17-05-2017 Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. 60
19-05-2017 Quyết định số 1741/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch các xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh. 73
22-05-2017 Quyết định số 1778/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định. 76
23-05-2017 Quyết định số 1787/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (sản phẩm gạch xây và vật liệu lợp). 78
15-05-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh. 84
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2017 Quyết định số 1715/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội du lịch hè Bình Định năm 2017. 88
22-05-2017 Quyết định số 1754/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch Hòn Khô, xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn (giai đoạn 1). 90
22-05-2017 Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. 95
22-05-2017 Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Làng nghề Tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu, thôn Bắc Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn. 105
15-05-2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh. 109
24,098,831 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner