"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2017 Ngày 13 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-06-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh Bình Định. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-05-2017 Quyết định số 1792/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn của tỉnh) năm 2017. 06
23-05-2017 Quyết định số 1795/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản. 08
24-05-2017 Quyết định số 1803/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử Đài Kính thiên thuộc xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 13
25-05-2017 Quyết định số 1811/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định. 15
29-05-2017 Quyết định số 1874/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 23
30-05-2017 Quyết định số 1880/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn từ vốn ngân sách nhà nước (vốn Trung ương hỗ trợ) giai đoạn 2016 - 2020. 39
30-05-2017 Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc ban hành Tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh Bình Định. 62
31-05-2017 Quyết định số 1936/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn tỉnh) năm 2017. 70
02-06-2017 Quyết định số 1985/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 72
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2017 Quyết định số 1756/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát là đô thị loại V. 97
22-05-2017 Quyết định số 1772/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2017. 98
23-05-2017 Quyết định số 1780/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 101
30-05-2017 Quyết định số 1904/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước là đô thị loại V. 105
30-05-2017 Quyết định số 1905/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước là đô thị loại V. 106
30-05-2017 Quyết định số 1909/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh năm 2017. 107
02-06-2017 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự và thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng. 110
02-06-2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017. 114
24,143,616 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner