"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2017 Ngày 26 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2017 Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, có xét đến năm 2025. 04
31-05-2017 Quyết định số 1937/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2017 (đợt 2). 06
06-06-2017 Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển (nguồn vốn của tỉnh) năm 2017. 11
07-06-2017 Quyết định số 2046/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Hội đồng trẻ em tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017 - 2020. 13
08-06-2017 Quyết định số 2062/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên" giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 27
09-06-2017 Quyết định số 2073/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Bình Định đến năm 2020. 35
12-06-2017 Quyết định số 2094/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoát về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 42
14-06-2017 Quyết định số 2116/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước tỉnh Bình Định. 58
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-05-2017 Quyết định số 1794/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. 71
02-06-2017 Quyết định số 1980/QĐ-UBND ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Định. 74
05-06-2017 Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn. Địa điểm xây dựng: Thành phố Quy Nhơn. 90
07-06-2017 Quyết định số 2040/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Gói thầu: Xây dựng, cung cấp thiết bị nhà trạm bơm và tuyến ống cấp nước thuộc Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng Thủy sản Hoài Nhơn. 95
07-06-2017 Quyết định số 2041/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm trong và ngoài tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2021". 99
07-06-2017 Quyết định số 2043/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2035. 104
08-06-2017 Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ là đô thị loại V. 107
08-06-2017 Quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ là đô thị loại V. 108
08-06-2017 Quyết định số 2059/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện "Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 109
08-06-2017 Quyết định số 2060/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017. 111
09-06-2017 Quyết định số 2084/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng sử dụng đất Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Long Vân, phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. 113
24,098,885 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner