"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2017 Ngày 30 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình có yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đánh giá tác động môi trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2017 Quyết định số 2267/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch cấp nước đô thị và khu công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2035. 13
28-06-2017 Quyết định số 2296/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện về Quy định tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 19
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2017 Quyết định số 2096/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2017 để thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác. 30
16-06-2017 Quyết định số 2152/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 32
16-06-2017 Quyết định số 2153/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 36
16-06-2017 Quyết định số 2154/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. 45
19-06-2017 Quyết định số 2159/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên năm 2017. 49
19-06-2017 Quyết định số 2164/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 57
19-06-2017 Quyết định số 2165/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức trích "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 61
19-06-2017 Quyết định số 2166/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức trích "Bản sao y bản chính" theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 65
19-06-2017 Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh là đô thị loại V. 69
20-06-2017 Quyết định số 2178/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2025 và định hướng đến năm 2030. 70
20-06-2017 Quyết định số 2190/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 Vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, huyện Phù Cát. 72
22-06-2017 Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách nội trú năm 2016 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 75
23-06-2017 Quyết định số 2239/QĐ-UBND về việc công nhận Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 - 2022. 78
26-06-2017 Quyết định số 2243/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất ở tổ chức ngày 10/6/2017 tại Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định. 80
26-06-2017 Quyết định số 2251/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ giống cây trồng để khắc phục hậu quả do các đợt mưa lớn đầu năm 2017 gây ra trên địa bàn tỉnh. 82
28-06-2017 Quyết định số 2284/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. 86
28-06-2017 Quyết định số 2291/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Đề án phát triển vận tải hành khách bằng xe Buýt trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020. 88
28-06-2017 Quyết định số 2292/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định dưới hình thức trích "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 90
28-06-2017 Quyết định số 2293/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm Bình Định năm 2017. 93
28-06-2017 Quyết định số 2294/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và Công nghệ năm 2017. 97
28-06-2017 Quyết định số 2298/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thành Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 102
24,098,856 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner