"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2017 Ngày 14 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-06-2017 Quyết định số 2238/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
06-07-2017 Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 26
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26-06-2017 Quyết định số 2250/QĐ-UBND về việc phê duyệt diện tích cấp bù thủy lợi phí năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 35
26-06-2017 Quyết định số 2254/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khắc phục hậu quả mưa lũ cuối năm 2016 gây ra trên địa bàn tỉnh. 51
30-06-2017 Quyết định số 2332/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 58
30-06-2017 Quyết định số 2347/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Nhơn Phong (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). 76
30-06-2017 Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường vào Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2017. 78
05-07-2017 Quyết định số 2397/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 82
06-07-2017 Quyết định số 2404/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định. 90
06-07-2017 Quyết định số 2409/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định. 109
07-07-2017 Quyết định số 2415/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2015. 117
24,098,839 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner