"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2017 Ngày 28 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-07-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. 04
14-07-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2017 Quyết định số 2464/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. 17
20-07-2017 Quyết định số 2579/QĐ-UBND về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017. 28
20-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh. 39
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2017 Quyết định số 2363/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình Chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2016-2020.Tiểu dự án: Đầu tư và nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin; phần mềm bản quyền hệ thống; thiết lập hệ thống mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh...... 45
03-07-2017 Quyết định số 2376/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 50
17-07-2017 Quyết định số 2516/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh. 54
17-07-2017 Quyết định số 2522/QĐ-UBND về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 57
19-07-2017 Quyết định số 2560/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ V (2011 - 2015). 61
19-07-2017 Quyết định số 2564/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 01). 63
20-07-2017 Quyết định số 2578/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương (đường tỉnh, đường huyện, đường xã) năm 2017 phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). 70
21-07-2017 Quyết định số 2590/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. 100
20-07-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 108
24,143,621 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner