"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 65 + 66           Năm 2017 Ngày 23 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2017 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định. 04
14-11-2017 Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-11-2017 Quyết định số 4175/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Tuyển dụng nhân sự triển khai Đề án Xây dựng Trung tâm công nghệ phần mềm tại Bình Định. 19
08-11-2017 Quyết định số 4191/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 29
17-11-2017 Quyết định số 4317/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bình Định đến năm 2025. 50
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
23-10-2017 Quyết định số 3936/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định. 64
26-10-2017 Quyết định số 3967/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Giải quyết việc làm Xuất khẩu lao động tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 69
26-10-2017 Quyết định số 3982/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 71
30-10-2017 Quyết định số 4069/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tây Giang, huyện Tây Sơn đạt chuẩn đô thị loại V. 75
31-10-2017 Quyết định số 4087/QĐ-UBND về việc phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018. 76
09-11-2017 Quyết định số 4223/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải tại Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc. 79
09-11-2017 Quyết định số 4224/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án, công trình xây dựng thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định. 81
15-11-2017 Quyết định số 4289/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 89
16-11-2017 Quyết định số 4302/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018. 96
17-11-2017 Quyết định số 4328/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh. 99
01-11-2017 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định. 113
01-11-2017 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 116
24,143,618 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner