"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 67 + 68           Năm 2017 Ngày 18 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-11-2017 Quyết định số 4381/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017. 04
23-11-2017 Quyết định số 4407/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) năm 2017. 07
28-11-2017 Quyết định số 4440/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn. 09
29-11-2017 Quyết định số 4460/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý phần vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 12
06-12-2017 Quyết định số 4517/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh. 15
06-12-2017 Quyết định số 4518/QĐ-UBND về việc quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Bình Định. 18
11-12-2017 Quyết định số 4581/QĐ-UBND ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có nhà ở chính, duy nhất bị sập, cuốn trôi hoàn toàn và nhà ở chính, duy nhất bị hư hỏng nặng không ở được do bão, mưa lũ tháng 11, 12 năm 2017 gây ra trên địa bàn tỉnh để xây dựng lại nhà ở. 26
05-12-2017 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản năm 2018. 28
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22-11-2017 Quyết định số 4371/QĐ-UBND về việc phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông năm 2018. 33
22-11-2017 Quyết định số 4372/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí đợt 2 năm 2017 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ. 35
23-11-2017 Quyết định số 4404/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ. 38
28-11-2017 Quyết định số 4439/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch thuộc Điểm số 10, Tuyến Du lịch - Dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu. 44
30-11-2017 Quyết định số 4482/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện cứu người tỉnh Bình Định năm 2018. 50
01-12-2017 Quyết định số 4489/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư. 56
01-12-2017 Quyết định số 4495/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương của tỉnh Bình Định. 58
06-12-2017 Quyết định số 4519/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách bác sĩ hưởng chính sách thu hút năm 2017. 61
07-12-2017 Quyết định số 4548/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020” của tỉnh Bình Định. 65
08-12-2017 Quyết định số 4553/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018 của tỉnh Bình Định. 80
08-12-2017 Quyết định số 4559/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động khoa học công nghệ, gắn kết với cấp huyện và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020”. 94
08-12-2017 Quyết định số 4560/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Định đến năm 2020. 98
08-12-2017 Quyết định số 4561/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ “Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định đến năm 2020”. 101
08-12-2017 Quyết định số 4567/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án của một số dự án đầu tư sử dụng vốn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 107
12-12-2017 Quyết định số 4598/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ “Xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin khoa học và công nghệ cho cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2020”. 110
15-12-2017 Quyết định số 4676/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế - dự toán Công trình: Trồng và chăm sóc rừng phòng hộ năm 2017. 114
15-12-2017 Quyết định số 4681/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế - dự toán Công trình: Chăm sóc và trồng bổ sung cây bản địa rừng trồng phòng hộ. 117
24,143,568 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner