"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 65 + 66           Năm 2018 Ngày 28 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2018 Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh bình định. 04
07-12-2018 Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. 31
07-12-2018 Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND quy định một số mức chi đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố. 33
07-12-2018 Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 35
07-12-2018 Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND phê duyệt Đề án Sửa chữa, mở rộng mặt đường các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 - 2020. 37
07-12-2018 Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND về việc quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bình Định. 67
07-12-2018 Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2018. 70
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2018 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040. 78
07-12-2018 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến đến Đề Gi, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 93
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2018 Quyết định số 4406/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn và chi cục chuyên ngành trực thuộc Sở Y tế. 97
14-12-2018 Quyết định số 4449/QĐ-UBND công nhận Trường Trung học phổ thông An Lương, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 100
14-12-2018 Quyết định số 4450/QĐ-UBND công nhận Trường Trung học cơ sở Tam Quan, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 101
14-12-2018 Quyết định số 4451/QĐ-UBND công nhận Trường Trung học cơ sở Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 102
14-12-2018 Quyết định số 4452/QĐ-UBND công nhận Trường Trung học cơ sở Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 103
14-12-2018 Quyết định số 4453/QĐ-UBND công nhận Trường Trung học phổ thông số 3 Tuy Phước, huyện Tuy Phước đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 104
14-12-2018 Quyết định số 4454/QĐ-UBND công nhận Trường Trung học cơ sở Cát Hải, huyện Phù Cát đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 105
14-12-2018 Quyết định số 4455/QĐ-UBND công nhận Trường Trung học cơ sở Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 106
14-12-2018 Quyết định số 4456/QĐ-UBND công nhận Trường Trung học cơ sở Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 107
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-11-2018 Quyết định số 4189/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 108
14-12-2018 Quyết định số 4411/QĐ-UBND về việc chuyển giao Cổng Thông tin điện tử của tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh. 110
14-12-2018 Quyết định số 4412/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Tin học - Công báo Bình Định trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 111
03-12-2018 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. 115
24,140,937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner