"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2018 Ngày 10 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2017 Nghị quyết số 98/2017/NQ-HĐND ban hành Quy định về tổ chức mạng lưới, nhiệm vụ và chế độ đối với đội ngũ công tác viên làm công tác giảm nghèo cấp xã, giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
08-12-2017 Nghị quyết số 106/2017/NQ-HĐND về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. 16
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-12-2017 Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 30a và Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai địan 2018 - 2020. 53
18-12-2017 Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 55
18-12-2017 Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh quy định về mức chi phí và quản lý chi phí thuê dịch vụ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 66
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2017 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 68
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-12-2017 Quyết định số 4568/QĐ-UBND về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 107
28-12-2017 Quyết định số 4922/QĐ-UBND về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã thành phố thực hiện Chính sách Kiên cố hóa kênh mương và đường GTNT trục chính xã, đường loại A năm 2016 và 2017, trên địa bàn tỉnh (Phần kinh phí hỗ trợ bằng tiền). 109
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2017 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. 115
24,143,615 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner