"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2018 Ngày 09 tháng 2 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2017 Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND về Quy định chế độ, chính sách đối với nhân viên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 03
17-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định lộ trình năm 2018 - 2020. 06
17-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. 11
19-01-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 29
26-01-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Quy Nhơn. 63
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-02-2018 Quyết định số 327/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh. 94
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2018 Quyết định số 164/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định. 99
22-01-2018 Quyết định số 187/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2018. 106
25-01-2018 Quyết định số 223/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2018. 111
26-01-2018 Quyết định số 245/QĐ-UBND giao chỉ tiêu thực hiện hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018 tại tỉnh Bình Định. 117
24,143,623 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner