"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2018 Ngày 28 tháng 2 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-02-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đến năm 2020. 03
07-02-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND quy định thời hạn gửi báo cáo dự toán, quyết toán, xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-01-2018 Quyết định số 182/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018. 12
07-02-2018 Quyết định số 412/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 20
09-02-2018 Quyết định số 478/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 27
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
31-01-2018 Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Định. 32
01-02-2018 Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017 tỉnh Bình Định. 46
02-02-2018 Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định. 98
05-02-2018 Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục công trình để thanh toán chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 108
02-02-2018 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức. 114
Trung tâm Công báo
08-02-2018 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-TTCB đính chính Công báo số 69+70 ngày 28/12/2017. 118
24,143,587 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner