"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2018 Ngày 27 tháng 4 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-04-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-04-2018 Quyết định số 1154/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định. 08
09-04-2018 Quyết định số 1183/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. 13
10-04-2018 Quyết định số 1188/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2018. 31
12-04-2018 Quyết định số 1210/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch xây dựng lại các chung cư cũ đã xuống cấp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 34
13-04-2018 Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2018. 41
12-04-2018 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018. 44
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2018 Quyết định số 1022/QĐ-UBND phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 47
02-04-2018 Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2018. 55
09-04-2018 Quyết định số 1176/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các công trình, chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. 69
12-04-2018 Quyết định số 1200/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp THCS, Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 tại tỉnh Bình Định. 72
13-04-2018 Quyết định số 1223/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2017. 84
13-04-2018 Quyết định số 1228/QĐ-UBND về công nhận Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2012 - 2016) trên địa bàn tỉnh. 93
13-04-2018 Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2018. 100
16-04-2018 Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc phân bổ số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất vụ Thu năm 2018. 106
17-04-2018 Quyết định số 1284/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án: Đường vành đai khu trung tâm phần mềm và công viên khoa học thuộc khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa. 109
24,155,547 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner