"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2018 Ngày 30 tháng 3 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch thuộc tỉnh Bình Định. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2018 Quyết định số 649/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 11
14-03-2018 Quyết định số 797/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 23
22-03-2018 Quyết định số 904/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Định. 33
26-03-2018 Quyết định số 966/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định. 42
26-03-2018 Quyết định số 969/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định. 54
05-03-2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. 66
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12-03-2018 Quyết định số 765/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2018. 71
23-03-2018 Quyết định số 915/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 76
23-03-2018 Quyết định số 927/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018. 80
23-03-2018 Quyết định số 933/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 689/CT-TTg và Công điện số 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, trên địa bàn tỉnh Bình Định. 99
23-03-2018 Quyết định số 941/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh. 109
01-03-2018 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh. 114
24,155,473 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner