"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2018 Ngày 07 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-07-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 04
19-07-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Bình Định. 23
19-07-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Chính sách ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh về Chính sách phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 26
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-07-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. 28
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-07-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND chuyển đổi các thôn thuộc thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ thành khu phố. 35
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-07-2018 Quyết định số 2281/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư, dịch vụ, thương mại dọc bờ biển huyện Hoài Nhơn. 37
10-07-2018 Quyết định số 2320/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu - chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017. 44
16-07-2018 Quyết định số 2390/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phía Bắc công viên Khoa học, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. 65
16-07-2018 Quyết định số 2391/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư mở rộng phía Tây Bắc khu tái định cư Quy Hòa, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. 69
24-07-2018 Quyết định số 2467/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2018. 73
24-07-2018 Quyết định số 2474/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách tỉnh kế hoạch năm 2018 hỗ trợ xây dựng nông thôn mới huyện Phù Mỹ. 75
24-07-2018 Quyết định số 2477/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2018 hỗ trợ xây dựng nông thôn mới huyện Phù Mỹ và Vân Canh. 78
25-07-2018 Quyết định số 2504/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2022 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 89
26-07-2018 Quyết định số 2516/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 trên địa bàn tỉnh năm 2019. 102
30-07-2018 Quyết định số 2540/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh. 108
19-07-2018 Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Bình Định. 117
24,143,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner