"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2018 Ngày 10 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
19-07-2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND quy định một số mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
19-07-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn 2016 - 2020 và năm 2018 ( nguồn vốn của tỉnh). 06
19-07-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 17
19-07-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hạn do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định. 23
19-07-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất sản xuất 3 vụ lúa/năm sang 2 vụ lúa/năm và các loại cây trồng khác có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 29
19-07-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ, gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định,giai đoạn 2015 - 2020. 32
19-07-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ban hành sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 35
19-07-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 - Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt. 79
19-07-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020. 102
19-07-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính. 105
19-07-2018 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp xã, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định. 108
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
30-07-2018 Quyết định số 2541/QĐ-UBND về việc phê duyệt thuyết minh và kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm điều trị vô sinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định". 116
24,155,432 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner