"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2018 Ngày 20 tháng 9 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-07-2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
28-08-2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về quản lý làng nghề, ngành nghề nông thôn và công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-09-2018 Quyết định số 3125/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch tỉnh Bình Định năm 2018 và những năm tiếp theo. 26
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2018 Quyết định số 2944/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định. 43
30-08-2018 Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định. 55
31-08-2018 Quyết định số 2963/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định. 67
07-09-2018 Quyết định số 3027/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. 74
10-09-2018 Quyết định số 3037/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Hoài Châu (Địa điểm: Xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn). 77
10-09-2018 Quyết định số 3055/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 tại tỉnh Bình Định. 79
10-09-2018 Quyết định số 3062/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định. 98
24-08-2018 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước. 114
04-09-2018 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Định. 117
24,155,461 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner