"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53 + 54           Năm 2018 Ngày 01 tháng 10 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2018 Quyết định số 3126/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020. 03
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10-09-2018 Quyết định số 3043/QĐ-UBND về việc bổ sung nhiệm vụ và thành viên Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định. 15
10-09-2018 Quyết định số 3049/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Dược học tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2018 - 2023. 17
10-09-2018 Quyết định số 3050/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Dược học tỉnh Bình Định. 19
12-09-2018 Quyết định số 3086/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tỉ lệ quy đổi từ đơn vị m3 sang tấn đối với gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh. 29
14-09-2018 Quyết định số 3131/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020. 31
17-09-2018 Quyết định số 3155/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ/UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định. 41
19-09-2018 Quyết định số 3204/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. 92
27-09-2018 Quyết định số 3293/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bão bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định. 97
13-09-2018 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định. 106
18-09-2018 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác tổ chức, quản lý giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tình Bình Định. 110
25-09-2018 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tập trung triển khai các giải pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả heo Châu Phi và phòng chống dịch bệnh động vật cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 115
24,143,624 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner