"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55 + 56           Năm 2018 Ngày 31 tháng 10 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2018 Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Giải thưởng Báo chí Bình Định được quy định tại Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 04
10-10-2018 Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2018 Quyết định số 3493/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 21
26-10-2018 Quyết định số 3708/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, phân loại kết quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định. 33
26-10-2018 Quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh Bình Định. 44
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24-09-2018 Quyết định số 3245/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định. 57
01-10-2018 Quyết định số 3333/QĐ-UBND về việc Ban hành Tiêu chí Hợp tác xã nông nghiệp điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bình Định. 61
05-10-2018 Quyết định số 3399/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 67
12-10-2018 Quyết định số 3476/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định. 82
12-10-2018 Quyết định số 3479/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019. 92
17-10-2018 Quyết định số 3566/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định. 94
23-10-2018 Quyết định số 3630/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Sơn - Hoài Thanh Tây (Địa điểm: Xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn). 103
24-10-2018 Quyết định số 3651/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Da liễu vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tổ chức lại thành Khoa Da liễu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 105
25-10-2018 Quyết định số 3678/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 107
11-10-2018 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nhà nước gắn với kiểm tra, xử lý tình trạng xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh, xe máy cày kéo rơ móoc lưu thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh. 116
24,155,344 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner