"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản dự kiến Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57 + 58           Năm 2018 Ngày 09 tháng 11 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2018 Quyết định số 3704/QĐ-UBND ban hành phương án ứng phó với lũ lụt năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 03
29-10-2018 Quyết định số 3741/QĐ-UBND ban hành Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 37
31-10-2018 Quyết định số 3825/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định. 76
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2018 Quyết định số 3400/QĐ-UBND về việc công bố bãi thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. 97
24-10-2018 Quyết định số 3649/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bình Định. 100
02-11-2018 Quyết định số 3853/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng Tiêu chí, thang điểm thi đua hàng năm đối với các huyện, thị xã, thành phố. 102
24,155,532 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chanvách ngăn vệ sinh

free flash banner on free flash banner